• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

 

Welkom bij de OR

Aan de Koepelschool is een Ouderraad verbonden.

Wij zien de ouderraad als onmisbaar ter ondersteuning van het onderwijs.

 

ü Het doel van de OR is de band tussen ouders en school te

      bevorderen.

 

ü De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van een groot aantal

      (buitenschoolse) activiteiten. U kunt hierbij denken aan:

       Sinterklaas, Kerst- en Paasvieringen, Voorleesontbijt, Avondvierdaagse, Afscheid groep 8

 

ü   Leden van de OR worden door de ouders gekozen of na voordracht van de OR benoemd. 

 

ü De OR houdt u via de nieuwsbrieven op de hoogte van de activiteiten waarbij ze behulpzaam is. Ook wordt er aan het begin van het schooljaar een kluslijst meegegeven, waarop de ouders kunnen aangeven bij welke activiteiten zij de OR willen ondersteunen.

 

ü De benodigde financiën voor haar activiteiten verkrijgt de OR uit de vrijwillige ouderbijdrage.