• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

 

Dagindeling

In diverse groepen wordt begonnen met een kring. De kinderen mogen bij toerbeurt hun belevenissen vertellen. Belangrijk hierbij is het luisteren naar elkaar. Ook wordt de dag geopend met het zingen van psalmen en/of christelijke liederen. Daarna wordt er gebeden.

Op maandag leren de kinderen van groep 1 t/m groep 3 een psalm of christelijk lied. Vanaf groep 4 wordt elke week een psalm aangeleerd waarbij we gebruik maken van een eigen liedlijst voor de Hervormde scholen. Zowel de oude als de nieuwe berijming wordt gebruikt. Daarnaast worden ook in deze groepen andere christelijke liederen aangeleerd.

Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt een Bijbelverhaal verteld. We gebruiken de methode 'Startpunt'. De verhalen van Genesis tot Openbaringen worden door de jaren heen verteld aangepast bij het bevattingsniveau van de kinderen.

In de bovenbouw vinden we het ook belangrijk dat de kinderen leren omgaan met de Bijbel. Vanaf groep 6 leren ze de volgorde van de bijbelboeken en leren ze ook in de Bijbel te lezen. We gebruiken op school de Parallelbijbel (Statenvertaling en Het Boek) en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Op vrijdag wordt een van de verhalen op een creatieve manier verwerkt; dat kan zijn door een puzzel, werkje of een gesprek.

Wat we de hele dag door doen willen aan de kinderen duidelijk maken door dagritmekaarten of een overzicht op het digitale schoolbord. Bij de kleuters zijn dat plaatjes en naar de bovenbouw toe worden het kaarten met de volgorde van de vakgebieden erop. Hier kunnen de kinderen aflezen wat er die dag op het programma staat. Dit geeft de kinderen structuur.

In elke groep is verder een lesrooster aanwezig.

Aan het einde van de dag wordt deze afgesloten met gebed.